Tisk produktových katalogů Masokombinát Polička

Tisk produktových katalogů Masokombinát Polička

Tisk produktových katalogů pro masokombinát Polička. Zákazník kladl velký důraz na kvalitu tisku, díky které by fotografie vyvolávali chuť na produkty. Docílili jsme toho kvalitní předtiskovou přípravou a schválenými digitálními nátisky, podle kterých jsme tiskli.